تور کشتی کروز دور اروپا نوروز 1400 | msc

crousegrandiosaA.jpg

اطلاعات تور

نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, مسافرت با کشتی,
مدت اقامت 15 روز رم، پالرمو، والتا، جنوا، بارسلون، مارسی، پاریس، بروکسل، آمستردام,
تاریخ اعتبار 29 بهمن 1400,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, سه وعده غذایی و خدمات ویژه, پرواز/بلیط داخلی, اخذ ویزای شنگن,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما, کشتی تفریحی,
برنامه سفر
برنامه سفر :

برنامه سفر:

روز اول

پرواز از ایران به ایتالیا، ورود به شهر رم و انتقال به هتل، اقامت در رم.

روز دوم

گشت آشنایی با جاذبههای گردشگری شهر رم پایتخت امپراطوری رم باستان و ایتالیا، همچون کلسئوم محل نبرد گالدیاتورها، اقامت در رم. .

. روز سوم

ترک هتل و انتقال زمینی به بندر رم، جهت سوار شدن به کروز با شکوه "ام اس سی گرندیوسا". همراه با صبحانه، ناهار، شام، امکانات تفریحی و سرگرم کننده و نمایشهای دیدنی در

آمفی تئاتر و سالنهای لوکس کروز به صورت رایگان و خرید از فروشگاههای برندهای برتر دنیا، اقامت در کروز.

. روز چهارم

ورود کروز به بندر پالرمو مرکز جزیره سیسیل ایتالیا، امکان بازدید از جاذبههای گردشگری پالرمو به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

ورود کروز به بندر والتا پایتخت کشور مالتا، بازدید از جاذبه های گردشگری والتا، اقامت در کروز. .

روز پنجم

طـی مسـیر کـروز در دریـای مدیترانـه از کشـور مالتـا در جنـوب ایتالیـا بـه سـوی غـرب و کشـور اسـپانیا اسـتفاده از امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در . روز ششم

آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان و خریـد از فروشـگاههای برندهـای برتـر دنیـا، اقامـت در کـروز.

. روز هفتم

ورود کروز به کشور اسپانیا و بندر زیبای بارسلون، بازدید از جاذبههای گردشگری بارسلون، اقامت در کروز.

. روز هشتم

ورود کروز به کشور فرانسه و بندر مارسی کهنترین سکونتگاه فرانسه، امکان بازدید از جاذبههای گردشگری مارسی به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

. روز نهم

بازگشت کروز به بندر جنوا در شمال ایتالیا، ترک کروز و انتقال به فرودگاه جهت پرواز از ایتالیا به فرانسه، ورود به پاریس و انتقال به هتل، اقامت در پاریس.

. روز دهم

گشت آشنایی با جاذبههای گردشگری پاریس، اقامت در پاریس.

. روز یازدهم

روز آزاد در پاریس، اقامت در پاریس.

. روز دوازدهم

ترک هتل و انتقال زمینی از پاریس به سوی آمستردام هلند، در مسیر گذر از بروکسل پایتخت بلژیک و گشت آشنایی با جاذبههای گردشگری بروکسل، ورود به آمستردام و انتقال به

هتل، اقامت در آمستردام.

روز سیزدهم

گشت آشنایی با جاذبههای آمستردام، اقامت در آمستردام. .

. روز چهاردهم

روز آزاد در آمستردام، اقامت در آمستردام.

. روز پانزدهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت از آمستردام به ایران

خدمات تور :

خدمات تور:

۲ شـب اقامـت در هتـل چهـار سـتاره در رم همـراه بـا صبحانـه، ۶ شـب اقامـت در کابیـن کـروز پنـج سـتاره همـراه بـا صبحانـه، ناهـار، شـام،

امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان، 3 شـب اقامـت

در هتـل چهـار سـتاره در پاریـس همـراه بـا صبحانـه، 3 شـب اقامـت در هتـل چهـار سـتاره در آمسـتردام همـراه بـا صبحانـه، ۶ گشـت نیـم

روز شـهری)رم، والتـا، بارسـلون، پاریـس، بروکسـل، آمسـتردام(، ویـزای شـنگن، پروازهـای بیـن المللـی و داخلـی، ترانسـفرهای فرودگاهـی

و بنـدری، بیمـه مسـافرتی، همراهـی راهنمـای متخصـص فارسـی زبـان از ایـران.

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
نوع کشتی لوکس,
توضیحات تور

تخفیف ویژه ثبت نام و تسویه حساب: تا ا دی 120 یورو، تا 15 دی90 یورو، تا 1 بهمن 70 یورو.....

هزینه ریالی پرواز به صورت جداگانه محاسبه میگردد.

شروع قیمت ها از

600

یورو
,
کشور مقصد ایتالیا, فرانسه, اسپانیا, جزیره مالت,
شهر مقصد جنوا, رم, والتا, بارسلون, مارسی,
برنامه سفر

برنامه سفر

برنامه سفر:

روز اول

پرواز از ایران به ایتالیا، ورود به شهر رم و انتقال به هتل، اقامت در رم.

روز دوم

گشت آشنایی با جاذبههای گردشگری شهر رم پایتخت امپراطوری رم باستان و ایتالیا، همچون کلسئوم محل نبرد گالدیاتورها، اقامت در رم. .

. روز سوم

ترک هتل و انتقال زمینی به بندر رم، جهت سوار شدن به کروز با شکوه "ام اس سی گرندیوسا". همراه با صبحانه، ناهار، شام، امکانات تفریحی و سرگرم کننده و نمایشهای دیدنی در

آمفی تئاتر و سالنهای لوکس کروز به صورت رایگان و خرید از فروشگاههای برندهای برتر دنیا، اقامت در کروز.

. روز چهارم

ورود کروز به بندر پالرمو مرکز جزیره سیسیل ایتالیا، امکان بازدید از جاذبههای گردشگری پالرمو به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

ورود کروز به بندر والتا پایتخت کشور مالتا، بازدید از جاذبه های گردشگری والتا، اقامت در کروز. .

روز پنجم

طـی مسـیر کـروز در دریـای مدیترانـه از کشـور مالتـا در جنـوب ایتالیـا بـه سـوی غـرب و کشـور اسـپانیا اسـتفاده از امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در . روز ششم

آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان و خریـد از فروشـگاههای برندهـای برتـر دنیـا، اقامـت در کـروز.

. روز هفتم

ورود کروز به کشور اسپانیا و بندر زیبای بارسلون، بازدید از جاذبههای گردشگری بارسلون، اقامت در کروز.

. روز هشتم

ورود کروز به کشور فرانسه و بندر مارسی کهنترین سکونتگاه فرانسه، امکان بازدید از جاذبههای گردشگری مارسی به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

. روز نهم

بازگشت کروز به بندر جنوا در شمال ایتالیا، ترک کروز و انتقال به فرودگاه جهت پرواز از ایتالیا به فرانسه، ورود به پاریس و انتقال به هتل، اقامت در پاریس.

. روز دهم

گشت آشنایی با جاذبههای گردشگری پاریس، اقامت در پاریس.

. روز یازدهم

روز آزاد در پاریس، اقامت در پاریس.

. روز دوازدهم

ترک هتل و انتقال زمینی از پاریس به سوی آمستردام هلند، در مسیر گذر از بروکسل پایتخت بلژیک و گشت آشنایی با جاذبههای گردشگری بروکسل، ورود به آمستردام و انتقال به

هتل، اقامت در آمستردام.

روز سیزدهم

گشت آشنایی با جاذبههای آمستردام، اقامت در آمستردام. .

. روز چهاردهم

روز آزاد در آمستردام، اقامت در آمستردام.

. روز پانزدهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت از آمستردام به ایران

خدمات تور

خدمات تور:

۲ شـب اقامـت در هتـل چهـار سـتاره در رم همـراه بـا صبحانـه، ۶ شـب اقامـت در کابیـن کـروز پنـج سـتاره همـراه بـا صبحانـه، ناهـار، شـام،

امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان، 3 شـب اقامـت

در هتـل چهـار سـتاره در پاریـس همـراه بـا صبحانـه، 3 شـب اقامـت در هتـل چهـار سـتاره در آمسـتردام همـراه بـا صبحانـه، ۶ گشـت نیـم

روز شـهری)رم، والتـا، بارسـلون، پاریـس، بروکسـل، آمسـتردام(، ویـزای شـنگن، پروازهـای بیـن المللـی و داخلـی، ترانسـفرهای فرودگاهـی

و بنـدری، بیمـه مسـافرتی، همراهـی راهنمـای متخصـص فارسـی زبـان از ایـران.

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای